RƯỢU RUM

Rượu Rum là một loại đồ uống có cồn chưng cất được làm từ các sản phẩm phụ từ mía, chẳng hạn như mật, hoặc trực tiếp từ nước mía, bằng một quá trình lên men và chưng cất. Rượu Rum chưng cất được một chất lỏng trong suốt, sau đó thường được ủ trong thùng gỗ sồi.