Hiển thị kết quả duy nhất

Highland Queen

Sự ra đời của Highland Queen là vào năm 1893, khi Roderick Macdonald quyết định thành lập doanh nghiệp lần đầu tiên. Công ty được biết đến với tên Macdonald & Muir Ltd.

Trong vòng 10 năm kể từ khi bắt đầu kinh doanh, Roderick Macdonald đã phát triển sự pha trộn của mình đến giai đoạn mà ông tin rằng mình có thể bước vào lĩnh vực sản xuất thành công.

Điều này dẫn đến việc mua lại Nhà máy chưng cất Glenmorangie ở Tain để cung cấp rượu whisky cho cơ sở pha trộn Highland Queen nổi tiếng của ông.