Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Camus

Là dòng rượu Cognac nổi tiếng rượu Cognac không phải là rượu vang mà là rượu mạnh.

Tất cả rượu Cognac đều là rượu mạnh, nhưng tất cả rượu mạnh đều không phải là Cognac.

Một chai rượu Camus chỉ được gọi là Cognac nếu nó được làm ra từ rượu vang trắng và chứa ít nhất 90% nho Ugni Blanc, Folle Blanche và Colombard được trồng tại vùng Cognac phía Tây Nam nước Pháp, được chưng cất 2 lần và được ủ ít nhất 2 năm trong thùng gỗ sồi thơm loại Limousin hoặc Troncais.

Và điều cuối cùng là nồng độ cồn trong rượu Cognac phải đạt ít nhất 40%.